Mudre izreke (poslovice) o djeci

Djeca su za sve ljude njihov život.
(Euripid)

Svi ideali svijeta ne vrijede suze jednog djeteta.
(Fjodor Dostojevski )

Djete treba pustiti da odraste brzinom koja njemu odgovara.
Mnogi roditelji čine užasne greške pokušavajući da nametnu korak odrastanja.
(Aleksandar S. Nil)

Čovjek postaje najbliži sebi kada postigne onakvu ozbiljnost koju ima dijete dok se igra.
(Heraklit)

Očuvaj me od mudrosti koja ne plače,

filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom.
(Kahlil Gibran)

Od djeteta ne treba tražiti da se suočava sa odgovornošću za koji nije spremno, niti ga treba opterećivati odlukama za čije donošenje nije dovoljno odraslo.
(Aleksandar S. Nil)

Svako dijete je neprocjenjivo vrijedno. Svako je Božije stvorenje.
(Majka Terezija)

Dijete je knjiga iz koje čitamo i u koju bismo trebali pisati.
(Peter Rosegger)

Dijete je slavuj u kući.
(Albanska poslovica)

Djeca su ogledalo roditelja.
(Kineska poslovica)

Najveći čovjek uvijek ostaje dijete."
(Goethe )